Huisregels Escaperoom

Bij het reserveren van de Escape Room en bij het betreden ervan gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Aansprakelijkheid

 • Het gebruik van de Escape Room geschiedt op eigen risico en de bezoeker is verplicht voor zijn eigen veiligheid te zorgen. De directie van Plays2Be is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van letsel ontstaan gedurende het bezoek en is niet verantwoordelijk voor vermissing of schade van of aan persoonlijke eigendommen.

 • Ingeval van schade behoudt Plays2Be zich het recht om deze te verhalen op de aanrichter of de verantwoordelijke daarvan. De aanrichter en hen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schades aan Plays2Be of een derde. Bij diefstal of fraude zal de politie worden ingeschakeld.

 • Klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze direct na het voorval of de omstandigheid worden gemeld.

 • Ingeval het gebruik van de Escape Room wordt afgebroken of op een andere manier niet door kan gaan in verband met overmacht aan de zijde van Plays2Be (zoals bijvoorbeeld door een algehele stroomstoring), is zij niet aansprakelijk. Ingeval de toegangsprijs al is betaald zal Plays2Be een tegoedbon verstrekken ter hoogte van de voldane toegangsprijs.

Toegang en begeleiding

 • Bezoekers dienen zorgvuldig met de eigendommen om te gaan en de instructies van het personeel op te volgen. Bij het niet opvolgen van de regels kan de toegang tot het pand worden ontzegd, zonder dat restitutie wordt verleend.

 • De Escape Room is geschikt voor personen van 12 jaar en ouder. Personen tot 18 jaar moeten begeleid worden door een volwassene, die op maximaal 6 kinderen toezicht houdt en de begeleiding verzorgt.

 • Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden.

 • Het is niet toegestaan om mobiele telefoons mee te nemen in de Escape Room. Deze kun je achterlaten in de kluisjes.

 

Consumptie- en rookbeleid, alcohol en drugs

 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte eet- en drinkwaren (waaronder kauwgom) te nuttigen.

 • Bij Plays2Be geldt een algeheel rookverbod. 

 • Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol of drugs deel te nemen aan de Escape Room of drugs te gebruiken in het pand van Plays2be. Bij verdenking hiervan  behoudt Plays2Be het recht de persoon in kwestie te verwijderen uit het pand zonder aanspraak op terugbetaling en kan de politie worden ingeschakeld.

Reserveringen

 • Reserveren is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.

 • De spelers dienen minimaal 15 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn. Indien de spelers later arriveren kan Plays2Be ervoor kiezen de reservering als geannuleerd aan te merken, of alsnog door te laten gaan. Ingeval van een annulering gelden de annuleringskosten.

 • Annuleringen dienen digitaal te worden doorgegeven op (e-mailadres) of per telefoon. Bij annulering van de reservering (alsook het aanpassen van het aantal spelers) gelden de volgende kosten:

 • Tot 48 uur voor de reserveringsdatum en reserveringstijd: kosteloos

 • Binnen 48 uur voor de reserveringsdatum en reserveringstijd: 100% van de overeengekomen prijs

 • Een wijziging van het aantal personen kan betekenen dat het gebruik van de Escape Room niet kan doorgaan, omdat de groep te klein is geworden. Plays2Be behoudt zich daarom het recht voor om ingeval van een wijziging in het aantal personen de reservering te annuleren. In dat geval gelden de annuleringskosten.

Camera-toezicht, afbreken en geheimhouding

 • Gedurende het spel wordt toezicht gehouden met camerabewaking, zodat er in geval van nood kan worden ingegrepen.

 • Wanneer een speler gedurende het spel besluit de sessie af te breken kan hij de kamer verlaten. Hij heeft daarna geen toegang meer tot het spel of de kamer.

 • Het spelen van de Escape Room is erg spannend en natuurlijk wil je na afloop hierover praten. Houd de geheimen echter voor je, gun anderen ook de kans om zelf de puzzels op te lossen!