Huisregels Plays2Be


Alleen kinderen t/m 12 jaar mogen spelen in het speelparadijs.


Toegang voor kinderen alleen onder toezicht van een volwassen begeleider. In het geval van een bezoek van een groep kinderen moet de verantwoordelijke begeleider zich ook als zodanig gedragen, de begeleider is verplicht toezicht te houden op de groep, alleen spelen in de daarvoor bestemde hal is toegestaan.


Huisdieren zijn niet toegestaan met uitzondering van geleidehonden.


Het is niet toegestaan om zelf eten en drinken mee te nemen.


Plays2Be hanteert een maximaal aantal bezoekers, welke aanwezig mogen zijn, als we dit aantal hebben bereikt moeten we u in verband met de veiligheid helaas de toegang ontzeggen.


Kauwgom is niet toegestaan in de speelruimte.


Scherpe voorwerpen die onze spullen kunnen beschadigen zijn niet toegestaan.


In het speelparadijs geldt een algeheel rookverbod. In de toegewezen binnenplaats is het toegestaan om te roken.


De speeltoestellen mogen niet met schoenen worden betreden.


Uit hygiënisch oogpunt en ter voorkoming van schaafwondjes moeten de kinderen voorzien zijn van sokken (eventueel bij ons aan te schaffen) en een T-shirt.


Etenswaren en drank mogen alleen aan tafel worden genuttigd, dus absoluut niet bij de speeltoestellen.


Het is verboden om tegen glijbanen omhoog te klimmen of te lopen.


Het dragen van kettingen, oorbellen of andere sieraden is niet toegestaan.


Het peutergedeelte is alleen toegestaan voor kinderen tot en met 4 jaar en een eventuele begeleider.


Instructies van het personeel dienen altijd worden opgevolgd.


Bij het betreden van het speelparadijs gaat u akkoord met de voorliggende voorwaarden.


Het gebruikmaken van Plays2Be geschiedt op eigen risico, de bezoeker is verplicht voor zijn eigen veiligheid te zorgen. De directie van Plays2Be is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van letsel ontstaan gedurende het bezoek aan Plays2Be en is niet verantwoordelijk voor vermissing of schade van of aan persoonlijke eigendommen.


Plays2Be behoudt zich het recht om schade aan haar eigendommen te verhalen op de aanrichter of de verantwoordelijke daarvan. Hieronder valt ook misbruik van het brandalarm en schade aan brandpreventiemiddelen. Bij diefstal/fraude zal de politie worden ingeschakeld.


De verjaardagruimtes zijn alleen toegankelijk voor genodigden.


Plays2Be heeft altijd het recht om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen.


Klachten achteraf zonder vooraangekondigde melding worden niet in behandeling genomen.